കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിൽ ഇന്നത്തെ (05-5-2019) സിനിമ

കണ്ണൂര്‍ 

കണ്ണൂര്‍ സവിത: AVENGERS (ഇംഗ്ലീഷ് 4 ഷോ )
സരിത: മധുരരാജ (മലയാളം 4 ഷോ)
സമുദ്ര: ലൂസിഫര്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
സാഗര: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ
(മലയാളം 4 ഷോ )
കവിത: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിറ്റില്‍ കവിത: അതിരന്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
എന്‍ എസ്: കാഞ്ചന III (4 ഷോ)
പിവിഎസ് ; ഉയരെ (11.30,3,6,9)
വളപട്ടണം

ചിറക്കല്‍ ധനരാജ്: അർജന്റീന ഫാൻസ്‌ കാട്ടൂർക്കാവ് (മലയാളം 3 ഷോ)
വളപട്ടണം വനജ: കുപ്പത്തിരാജ (തമിഴ് 3 ഷോ)

തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി ചിത്രവാണി: മധുരരാജ (11,2,5.30,8.30)
തലശ്ശേരി ലിബര്‍ട്ടി പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ലിറ്റില്‍ പാരഡൈസ്: AVENGERS (ENG 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി മിനി പാരഡൈസ്: പ്രകാശന്റെ മെട്രോ (11 . 30 ),ലൂസിഫർ (3 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി മൂവി ഹൗസ്: കാഞ്ചന 3 (തമിഴ്‌ 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി സ്യൂട്ട്: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ഗോള്‍ഡ്: ലൂസിഫർ (11 . 30 ),അതിരന്‍ (3 ഷോ )
തലശ്ശേരി കാര്‍ണിവല്‍ സിനിമാസ്: അതിരന്‍ (2 PM,7.50 PM), ലൂസിഫര്‍ (10.40,7.25), മധുരരാജ (2,10.40), ഉയരെ (1.40,5,7.40),ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (11,4.45,10.30),AVENGERS (ENG 10.15,4.10,10.10 PM)

കൂത്തുപറമ്പ്

കൂത്തുപറമ്പ് ബേബി സിനിമാസ് സ്ക്രീൻ 1 :ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ(10,7,10) മധുരരാജ (4,7),ലൂസിഫര്‍ (1PM,4PM)
സ്‌ക്രീന്‍ II ; മധുരരാജ(4,9.30),
അതിരന്‍ (1PM),
ഉയരെ( 10 am,7pm )

മട്ടന്നൂര്‍

മട്ടന്നൂര്‍ സഹീന സിനിമാസ് സ്‌ക്രീൻ 1 :AVENGERS (ENG 10.30,4PM,10PM),മധുരരാജ (1PM,7PM)
സ്ക്രീൻ 2 : ഉയരെ (10.30,1.30PM,7.30PM) അതിരന്‍ (10PM),ലൂസിഫര്‍ (4PM)
ഔറ സിനിമാസ് മട്ടന്നൂര്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 5 ഷോ )

ഇരിട്ടി

ഇരിട്ടി ന്യൂ ഇന്ത്യ: മധുരരാജ 4 ഷോ
ന്യൂ ഇന്ത്യ പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ 4 ഷോ
കല്‍പന: ഉയരെ 4 ഷോ

കണിച്ചാർ

കണിച്ചാർ ദേവ് സിനിമാസ്:ലൂസിഫര്‍ 4 PM
മധുരരാജ (1.15,7),മേരാ നാം ഷാജി (4.15)
ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (1.30,8.30,9.45),അതിരൻ (11,9.30),AVENGERS (10,1.30,5)

പയ്യന്നൂര്‍

പയ്യന്നൂര്‍ ആരാധന: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ 4 ഷോ
അര്‍ച്ചന: അതിരൻ 4 ഷോ
സുമംഗലി മിനിപ്ലക്‌സ്: പ്രകാശന്റെ മെട്രോ (10.30,4,10) ഉയരെ (1.30,7.30)
സുമംഗലി സിനിപ്ലക്‌സ്: ഉയരെ (മലയാളം 5 ഷോ)
സുമംഗലി: AVENGERS (ENG 4 ഷോ ),
രാജധാനി: മധുരരാജ 4 ഷോ
രാജധാനി മിനിപ്ലക്‌സ്: ബ്ലാങ്ക് (H 4 )
കാര്‍ണിവല്‍ ശാന്തി സ്ക്രീൻ 1 : ലൂസിഫര്‍ (1.30,4.30,7.30), AVENGERS (7AM,10.15 AM ,10.45 PM )
സ്ക്രീൻ 2 : ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 5 ഷോ)

തളിപ്പറമ്പ്

തളിപ്പറമ്പ് ക്ലാസിക്: ലൂസിഫര്‍ 4 ഷോ( 11,2,5,8)
ക്രൗണ്‍ സിനിമ: മധുരരാജ 4 ഷോ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍ പാരഡൈസ്: ഉയരെ ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ ( 11,2,5,8)

ആലക്കോട്

ഫിലിം സിറ്റി ;
ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (10,1,4.30,7.30),ലൂസിഫർ (2.30,6)
മധുരരാജ (4,6.45,9.45),ഉയരെ (10,12.15,9.15 )
AVENGERS(10,1.15,10.30)

error: Content is protected !!