മുഴപ്പിലങ്ങാട് ദേശീയപാതയില്‍ ഉപരോധ സമരം

ദേശീയപാതയില്‍ കണ്ണൂരിനും തലശേരിക്കുമിടയില്‍ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഉപരോധ സമരം.
എ.ഐ.വൈ.എഫ് പ്രവർത്തകരാണ് ഉപരോധം നടത്തുന്നത്. മുഴപ്പിലങ്ങാട് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഉപരോധം. പതിമൂന്ന് വര്‍ഷമായി ഇവിടെ ടോള്‍ പിരിവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു.

error: Content is protected !!