കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങും

ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാല്‍ ചാലക്കുന്ന് ടാങ്കില്‍ നിന്നുള്ള ജല വിതരണം ജനുവരി നാല് മുതല്‍ ആറ് വരെ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കണ്ണൂര്‍ വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ സബ് ഡിവിഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!