സ്വര്‍ണ്ണ വില കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 3560 രൂപയും പവന് 28480 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3,640 രൂപയും പവന് 29,120 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.

error: Content is protected !!