സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല . ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 28,720 രൂപയും  ഗ്രാമിന് 3,590 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. നവംബര്‍ ഒന്നിന് ഗ്രാമിന് 3,600 രൂപയും പവന് 28,800 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3,640 രൂപയും പവന് 29,120 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.

error: Content is protected !!