സ്വർണ വില കൂടി

സ്വർണ വില കൂടി.പവന് 240 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില മാറുന്നത്. പവന് 24,560 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 3,070 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

error: Content is protected !!