കണ്ണൂര്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളില്‍ വീവിംഗ്‌സ് മില്‍സില്‍ തൊഴിലാളി നിയമനം.

ജില്ലയിലെ പിണറായിയിലുള്ള ഹൈടെക് വീവിംഗ് മില്‍സ്, കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ മൈലാട്ടിയിലുള്ള ഉദുമ ടെക്സ്റ്റൈല്‍ മില്‍സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നു. തസ്തിക, യോഗ്യത എന്ന ക്രമത്തില്‍. വര്‍ക്കര്‍ ട്രയിനി- ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍- എസ് എസ് എല്‍ സി, നാഷണല്‍ ട്രേഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍), മെയിന്റനന്‍സ് ഫിറ്റര്‍- എസ് എസ് എല്‍ സി, നാഷണല്‍ ട്രേഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫിറ്റര്‍). അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ശാരീരിക അവശതകള്‍ പാടില്ല, പ്രായ പരിധി 2019 ജൂണ്‍ ആറിന് 18നും 36 നും ഇടയില്‍. നിയമാനുസൃത വയസിളവ് ബാധകം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം വെള്ളക്കടലാസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ മില്‍ ഓഫീസ് വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിന് പുറത്ത് അപേക്ഷിക്കുന്ന തസ്തികയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തണം. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ അഞ്ച്. വിലാസം. പിണറായി മില്‍ ഓഫീസ്: കിഴക്കുംഭാഗം, പിണറായി പി ഒ, തലശ്ശേരി, 670741, ഫോണ്‍. 0490 2384150, 9048206076, ഉദുമ ടെക്സ്റ്റൈല്‍ മില്‍ ഓഫീസ്: മൈലാട്ടി പി ഒ, കാസര്‍കോട്, 671319. ഫോണ്‍. 0499 4282266, 9048656266.

error: Content is protected !!