കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ 02-05-2019) സിനിമകൾ

കണ്ണൂര്‍ 

കണ്ണൂര്‍ സവിത: AVENGERS (ഇംഗ്ലീഷ് 4 ഷോ )
സരിത: മധുരരാജ (മലയാളം 4 ഷോ)
സമുദ്ര: ലൂസിഫര്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
സാഗര: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ
(മലയാളം 4 ഷോ )
കവിത: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിറ്റില്‍ കവിത: അതിരന്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
എന്‍ എസ്: കാഞ്ചന III (4 ഷോ)

വളപട്ടണം

ചിറക്കല്‍ ധനരാജ്: കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽ (മലയാളം 3 ഷോ)
വളപട്ടണം വനജ: ബൂമറാങ് (തമിഴ് 3 ഷോ)

തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി ചിത്രവാണി: മധുരരാജ (11,2,5.30,8.30)
തലശ്ശേരി ലിബര്‍ട്ടി പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ലിറ്റില്‍ പാരഡൈസ്: AVENGERS (ENG 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി മിനി പാരഡൈസ്: മേരാനാം ഷാജി (11 . 30 ),ലൂസിഫർ (3 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി മൂവി ഹൗസ്: കാഞ്ചന 3 (തമിഴ്‌ 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി സ്യൂട്ട്: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ഗോള്‍ഡ്: ലൂസിഫർ (11 . 30 ),അതിരന്‍ (3 ഷോ )
തലശ്ശേരി കാര്‍ണിവല്‍ സിനിമാസ്: അതിരന്‍ (2 PM,8 PM), ലൂസിഫര്‍ (10,4,10.10), മധുരരാജ (1.10,7.15), ഉയരെ (1.45,7.45),ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (10.50,4.40,10.40),AVENGERS (ENG 10.15,4.15,10.20 PM)

കൂത്തുപറമ്പ്

കൂത്തുപറമ്പ് ബേബി സിനിമാസ് സ്ക്രീൻ 1 :ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ(10,9.30PM) മധുരരാജ (4,7),ലൂസിഫര്‍ (1PM)
സ്‌ക്രീന്‍ II ; മധുരരാജ(10 AM),
അതിരന്‍ (1,10PM),
ലൂസിഫര്‍ (4,7)

മട്ടന്നൂര്‍

മട്ടന്നൂര്‍ സഹീന സിനിമാസ് സ്‌ക്രീൻ 1 : AVENGERS (ENG 10.30,4.30PM,10PM),മധുരരാജ (1.30PM,7.30PM,10)
സ്ക്രീൻ 2 : അതിരന്‍ (10.30,4.PM),ലൂസിഫര്‍ (1 PM,7PM),മധുരരാജ
ഔറ സിനിമാസ് മട്ടന്നൂര്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 5 ഷോ )

ഇരിട്ടി

ഇരിട്ടി ന്യൂ ഇന്ത്യ: കാഞ്ചന III തമിഴ് 4 ഷോ
ന്യൂ ഇന്ത്യ പാരഡൈസ്: മധുരരാജ 4 ഷോ
കല്‍പന: ലൂസിഫര്‍ 4 ഷോ

കണിച്ചാർ

കണിച്ചാർ ദേവ് സിനിമാസ്: സ്‌ക്രീന്‍ I ലൂസിഫര്‍ (2.30,6,9.30)
സ്‌ക്രീന്‍ II മധുരരാജ (1.15,7,9.45),മേരാ നാം ഷാജി (4.15)
സ്‌ക്രീന്‍ III ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (11,1.15,4,7,10),മേരാ നാം ഷാജി (4,30)

പയ്യന്നൂര്‍

പയ്യന്നൂര്‍ ആരാധന: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ 4 ഷോ
അര്‍ച്ചന: അതിരൻ 4 ഷോ
സുമംഗലി മിനിപ്ലക്‌സ്: ഉയരെ (മലയാളം 5 ഷോ)
സുമംഗലി സിനിപ്ലക്‌സ്: ഉയരെ (മലയാളം 5 ഷോ)
സുമംഗലി: AVENGERS (ENG 4 ഷോ ),
രാജധാനി: മധുരരാജ 4 ഷോ
രാജധാനി മിനിപ്ലക്‌സ്: മേരാ നാം ഷാജി (10.30,1.30,4.30)
കാര്‍ണിവല്‍ ശാന്തി സ്ക്രീൻ 1 : ലൂസിഫര്‍ (1.30,4.30,7.30), AVENGERS (7AM,10.15 AM ,10.45 PM )
സ്ക്രീൻ 2 : ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 5 ഷോ)

തളിപ്പറമ്പ്

തളിപ്പറമ്പ് ക്ലാസിക്: ലൂസിഫര്‍ 4 ഷോ( 11,2,5,8)
ക്രൗണ്‍ സിനിമ: മധുരരാജ 4 ഷോ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍ പാരഡൈസ്: അതിരൻ ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ ( 11,2,5,8)

ആലക്കോട്

ഫിലിം സിറ്റി ;
സ്ക്രീൻ 1 : ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (10,1,4,7),ലൂസിഫർ 10PM
സ്ക്രീൻ 2 : മധുരരാജ (10.30,1.15,7,9.45),ലൂസിഫർ (4 PM)
സ്ക്രീൻ 3 : അതിരൻ (10.30,4,9.30),ലൂസിഫർ(1 PM),മേരാ നാം ഷാജി (6.45 PM)

error: Content is protected !!