പ്രളയ സെസ് ഈടാക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയ സെസ് ഈടാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജൂലൈ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഈടാക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സെസിനുമേൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്‍റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ശേഷമായിരിക്കും സെസ് ഈടാക്കുക.

പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനു വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള സേവനങ്ങളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും വിതരണത്തിന് ഒരു ശതമാനം സെസ് ചുമത്തുന്നതിനു ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ നേരത്തെ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സെസിന്റെ പകുതി കേന്ദ്രസർക്കാരിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിനെ വീണ്ടും സമീപിക്കുന്നത്. സാവകാശം വേണമെന്ന ആവശ്യം വ്യാപാരികളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

സ്വർണം ഒഴികെ അഞ്ചു ശതമാനമോ അതിൽ താഴെയുള്ള സ്ലാബിൽപെട്ട ചരക്കുകളുടെ മേൽ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കോമ്പോസിഷൻ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാപാരികളെയും സെസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ചാമത്തെ പട്ടികയിൽ വരുന്ന സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണം ഉൾപ്പടെയുള്ള ചരക്കുകൾക്കു 0.25 ശതമാനവും ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് 12, 18, 28 ശതമാനം എന്നീ പട്ടികയിൽ വരുന്ന ചരക്കുകളുടെയും അഞ്ചുശതമാനവും അതിൽ കൂടുതലും നികുതിനിരക്കുള്ള സേവനങ്ങളുടെയും വിതരണത്തിന് വിതരണമൂല്യത്തിൻമേലാണ് ഒരു ശതമാനം പ്രളയസെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അവസാന വിതരണഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വ്യാപാരികൾക്കും നൽകുന്ന വിതരണമൂല്യത്തിൽമേൽ മാത്രമായി സെസ് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതതു മാസത്തെ പ്രളയസെസ് വിവരങ്ങൾ ഫോം നമ്പർ KFC -A Kerala Flood Cess Rules 2019 ൽ www.keralataxes.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കണം.

error: Content is protected !!