സംസ്ഥാനത്തും കണ്ണൂരും ഉച്ചവരെയുള്ള പോളിംഗ് നില

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുമണി വരെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട്

കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മണി വരെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട്

1. പയ്യന്നൂര്‍……………… 52.32
2. കല്ല്യാശ്ശേരി…………. 48.31

3. തളിപ്പറമ്പ്…………… 50.77
4. ഇരിക്കൂര്‍……………. 48.29
5. അഴീക്കോട്…………. 46.93
6. കണ്ണൂര്‍………………… 45.19
7. ധര്‍മ്മടം………………. 45.89
8. മട്ടന്നൂര്‍ ………………. 46.94
9. പേരാവൂര്‍…………….. 46.99

10. തലശ്ശേരി……………. 45.95
11. കൂത്തുപറമ്പ് ……….. 45.61

കണ്ണൂർ എച്ച്പിസി………………….47.44

12.കണ്ണൂർ എച്ച്പിസി…………………. 47.63

error: Content is protected !!