ഇന്ധന വില ഇന്നും വര്‍ധിച്ചു

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂടി. സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് 12 പൈസ  കൂടി. ലിറ്ററിന്  83 രൂപ 85 പൈസയായി. ഡീസലിന് 16 പൈസ കൂടി. ലിറ്ററിന് 72 രൂപ 25 പൈസയായി.

മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന്  91 രൂപ 20 പൈസയും ഡീസലിന്  79 രൂപ 89 പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

error: Content is protected !!