ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധനവ് തുടരുന്നു

ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധനവ് രാജ്യത്ത് തുടരുന്നു. പെട്രോളിന് 11 പൈസയും ഡീസലിന് 38 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോളിന് 84.42 രൂപയും ഡീസലിന് 78.84 രൂപയുമായി.തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോള്‍ വില 85.80 രൂപയാണ്. ഡീസലിന് 79.96 രൂപയും. കോഴിക്കോട് പെട്രോള്‍ വില 84.67 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. ഡീസലിന് 78.97 രൂപയാണ് വില.

 

error: Content is protected !!