കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപറമ്പില്‍ യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് നിഗമനം.

error: Content is protected !!