കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു
അഡ്വ. എ.എൻ.ഷംസീർ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫിസിയോ തെറപ്പി സെൻറർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ടി.ടി. റംല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ.അനൂപ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുഗീഷ്, പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് എം. ഷീബ, പഞ്ചായത്തു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ വി.കെ.ലഹിജ, ആർദ്രം നോഡൽ ഓഫിസർ ഡോ.എം.കെ.ഷാജി, ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ.കെ.വി. ലതീഷ്, പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറി പി. സുജിത്കുമാർ, എം.സി.പവിത്രൻ, യു.ദാമോദരൻ, എം.പി.അരവിന്ദാക്ഷൻ, കെ.വി.രജീഷ്, ചെറിയാണ്ടി ബഷീർ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. സഹിന
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

error: Content is protected !!