ഇടുക്കിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന്ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് വളരെ വേഗം ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ജലനിരപ്പ് 2398.30 അടിയാണ്. ജലനിരപ്പുയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടുക്കി അണക്കെട്ടു തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടെന്നു വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം.

2403 അടിയാണ് അണക്കെട്ടിലെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി. ജലനിരപ്പ് 2398 അടിയെത്തിയാൽ ട്രയൽ റൺ എന്ന നിലയിൽ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഷട്ടർ ഉയർത്താനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. ഇതു തൽക്കാലം മാറ്റിവച്ചു.

ഇടുക്കി പദ്ധതിപ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ കനത്ത മഴയായിരുന്നു. മൂലമറ്റം വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉൽപാദനം പൂർണതോതിൽ നടന്നു. 13.56 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. 24.24 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളമാണ് ഇന്നലെ ഒഴുകിയെത്തിയത്. ജലസംഭരണിയിൽ 92.58% വെള്ളമാണ് ഇന്നലെയുണ്ടായിരുന്നത്.

 

error: Content is protected !!