മാഹിയിൽ വെട്ടേറ്റ അർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു

മാഹിയിൽ വെട്ടേറ്റ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകനായ ഷമേജ് മരിച്ചു. മാഹി കലാഗ്രാമത്തിനടുത്ത് വെച്ചാണ് ഒാട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ ഷനേജിന് വെട്ടേറ്റത്. മുഖത്തും കൈക്കും വെട്ടേറ്റ ഷമേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്.

error: Content is protected !!