സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഇന്ന്

സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേരും. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനുള്ള കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയവും കെ.എം.മാണി വിഷയവും വയൽക്കിളി സമരവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

error: Content is protected !!