ഇ വി എം ലേക്ക് ആവിശ്യമായ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും ടെൻഡേഡ് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും കൈമാറി

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷിനികളിലേക്ക് ആവിശ്യമായ 1650 ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും 26000  ടെൻഡേഡ് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും കലക്ട്രേറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എത്തി. തുടർന്ന് എഡിഎം കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ  നേതൃത്വത്തിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയതിനുശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട  എ ആർ ഒ മാർക്ക് കൈമാറി.

error: Content is protected !!