കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം

ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ആര്‍ എസ് ബി വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ (ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നോളജി), മെഡിക്കല്‍ റിക്കാര്‍ഡ് ലൈബ്രേറിയന്‍ (മെഡിക്കല്‍ റിക്കാര്‍ഡ് സയന്‍സില്‍ ഡിപ്ലോമ/ മെഡിക്കല്‍ റിക്കാര്‍ഡ് സയന്‍സില്‍ ബിരുദം) എന്നീ തസ്തികളിലേക്ക് ജൂണ്‍ 18 നും ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് (ബി ഫാം/ ഡി ഫാം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാര്‍മസി കൗണ്‍സില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ) തസ്തികയിലേക്ക് ജൂണ്‍ 19 നും അഭിമുഖം നടത്തും. യോഗ്യത കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് കേരള പി എസ് സി അംഗീകാരം വേണം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ നിശ്ചിത തീയതികളില്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ബയോഡാറ്റയും സഹിതം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണം.

error: Content is protected !!