ഹിന്ദു സഹോദരന് രക്തം നൽകാൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി നോമ്പുമുറിച്ചു.

ഗുവാഹത്തി: വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റമദാൻ മാസം പ്രാർത്ഥനയുടേതാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം മത വിശ്വാസികൾ ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ പകൽസമയം ആഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കും. എന്തുതന്നെ വന്നാലും ഒരു വിശ്വാസി നോമ്പ് മുടക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തിക്കായി ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന് തന്റെ നോമ്പ് ഇടക്ക് മുറിക്കേണ്ടിവന്നു. അസമിലെ മംഗൾഡോയിയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം മതവിശ്വാസിയായ പാനാവുള്ള അഹമ്മദ് ഖാനാണ് മതവിശ്വാസത്തെക്കാൾ വലുത് മനുഷ്യത്വമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത്. പേരറിയാത്ത ഹിന്ദു യുവാവിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് സ്വന്തം രക്തം നൽകാൻവേണ്ടി അഹമ്മദ് നോമ്പുമുറിച്ചത്.

error: Content is protected !!