മട്ടന്നൂര്‍ സബ് ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് എല്‍ പി സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

മട്ടന്നൂര്‍ സബ് ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് എല്‍ പി സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്.
യോഗ്യത K.TET, D.Ed
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം നിര്‍ബന്ധം.
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 9605109949

error: Content is protected !!