കണ്ണൂരിൽ നാളെ (മാര്‍ച്ച് 30) വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ധര്‍മ്മശാല
ധര്‍മ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ബിക്കിരിയന്‍ പറമ്പ്, കണ്ടന്‍ചിറ, മാര്യമംഗലം, എസ് ഐ മുക്ക്, കപ്പോത്ത് കാവ്, കോലത്ത് വയല്‍, പാളിയത്ത് വളപ്പ്  എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (മാര്‍ച്ച് 30) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
തലശ്ശേരി
തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മലാല്‍, വെള്ളപ്പൊയില്‍, കാരായിമുക്ക്, കൊടത്തളം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (മാര്‍ച്ച് 30) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ 3.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മാടായി
മാടായി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ സദ്ദാംറോഡ്, കാലിക്കല്‍, ചടയന്‍ കോളനി, പ്രതിഭ, കോഴിബസാര്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (മാര്‍ച്ച് 30) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കതിരൂര്‍
കതിരൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുന്നിന് മീത്തല്‍, മണ്ടേന്‍കാവ്, ആറാം മൈല്‍, സുധീഷ് നഗര്‍, കോങ്ങാറ്റ, ആണിക്കാംപൊയില്‍, ഇന്‍ഡസ് ടവര്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (മാര്‍ച്ച് 30) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ശ്രീകണ്ഠപുരം
ശ്രീകണ്ഠപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വഞ്ഞിയൂര്‍, മടമ്പം ടൗണ്‍, കൈവെട്ടിച്ചാല്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (മാര്‍ച്ച് 30) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
error: Content is protected !!