ഇന്ധന വില വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വീണ്ടും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് 32 പൈസയും ഡീസലിന് 26 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 84.98 രൂപയായി. ഡീസലിന് 78.73 രൂപ. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ 84.61 രൂപ, ഡീസൽ 78.47 രൂപ. കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 84.33 രൂപയും ഡീസലിന് 78.16 രൂപയുമായി.

error: Content is protected !!