അഭിമന്യുവിന്‍റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കാന്‍ വട്ടവട ഗ്രാമം; അഭിമന്യു മഹാരാജാസ് ലൈബ്രറി തുടങ്ങും

അഭിമന്യുവിന്‍റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കാനൊരുങ്ങി വട്ടവട ഗ്രാമം. അഭിമന്യുവിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു വട്ടവടയില്‍ ഒരു ലൈബ്രറി. അഭിമന്യൂ മഹാരാജാസ്‌ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ലൈബ്രറിയിലേക്ക്‌  പുസ്‌തകങ്ങൾ നൽകി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും അങ്ങിനെ ആ സ്വപ്‌നം നിറവേറ്റാമെന്നും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ അധികാരികൾ പറയുന്നു.

ഫെയ്സ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

സഖാക്കളെ നവമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ,
നമ്മുടെയെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ സഖാവ് അഭിമന്യുവിന്‍റെ മഹാരാജാസിന്‍റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കാനും അതിലുപരി കഴിഞ്ഞ വട്ടവട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമസഭയിലും വികസന സെമിനാറിലും പങ്കെടുത്ത അഭി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവനൊരു വീട് വേണം എന്നല്ല. മറിച്ച് വട്ടവടയിൽ നല്ലൊരു ലൈബ്രറി വേണമെന്നാണ്…..

ആ ആവശ്യം പഞ്ചായത്ത് അന്ന് മിനിറ്റ്‌സായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഈ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അംഗീകാരം നല്കുകയും ചെയ്തു.
അഭിമന്യുവിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന വട്ടവടയിലെ ലൈബ്രറി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും ലൈബ്രറിക്ക് അഭിമന്യു മഹാരാജാസ് ലൈബ്രറി എന്ന് പേരിടാനും വട്ടവട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു.
ആ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. നല്ലൊരു കാമ്പയിനിങ് നടത്തണം…
അഭിമന്യുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നവർ കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ട് വന്നാൽ നന്നാവും. കഴിയാത്തവർ ഓരോ പുസ്തകം വീതമെങ്കിലും വട്ടവട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലേക് അയച്ചാലും മതിയാവും….

വിലാസം:
പ്രസിഡന്റ്/സെക്രട്ടറി
വട്ടവട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
വട്ടവട -ഇടുക്കി ജില്ലാ
പിൻ : 685619
ഫോൺ : 04865 214054
മൊബൈൽ : 8547951059

അഭിമന്യുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ട്….
പരമാവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും..
എല്ലാവരും സഹകരിക്കുമല്ലോ……

error: Content is protected !!