റെയില്‍പ്പാതകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ഡ്രോണുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

ഡ്രോണ്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി പാളങ്ങളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണു റെയില്‍വേ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. പാളങ്ങളിലെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങളും ഡ്രോണുകളും പകര്‍ത്തും. പാളങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം, സ്ലീപ്പറുകള്‍, ഫിഷ് പ്ലേറ്റുകള്‍ തുടങ്ങി ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശേഖരിക്കും. പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാല്‍ പാളങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ പദ്ധതി മേല്‍നോട്ടം, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, രക്ഷാശ്രമങ്ങള്‍, ആള്‍ക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഡ്രോണ്‍ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാണ് റെയില്‍വേ ഉദേശിക്കുന്നത്.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും വിദൂരമേഖലകളിലും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഡ്രോണുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഐഐടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോള്‍ പാളങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ജീവനക്കാര്‍ തന്നെ നേരിട്ടു പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി വിജയിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ റെയില്‍പ്പാതകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ഡ്രോണുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. റെയില്‍ സുരക്ഷിതത്വം പരമാവധി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു റെയില്‍വേ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് റൂര്‍ക്കി ഐഐടിയുടെ അവസാനവട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

error: Content is protected !!