കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല അറിയിപ്പ്/ സീറ്റ് ഒഴിവ്/ അഭിമുഖം/ അപേക്ഷ/ അഡ്മിഷൻ/ പരീക്ഷാഫലം/ ടൈംടേബിൾ

പരീക്ഷാഫലം

  • കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം എ കന്നഡ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്, അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഡെവലപ്മെൻറ്  ഇക്കണോമിക്സ്, മലയാളം, അറബിക്, ഫിലോസഫി, ഹിസ്റ്ററി, എം കോം, എം എസ് ഡബ്ല്യു, ജേണലിസം ആൻറ് മാസ്സ് കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ, ഗവേർണൻസ്  ആൻറ് പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, എം ടി ടി എം (ഇംപ്രൂവ് മെൻറ്, സപ്ലിമെൻററി-2020 അഡ്മിഷൻ മുതൽ – ന്യൂ ജെൻ ഉൾപ്പെടെ, മേഴ്സി ചാൻസ് 2014-2019 അഡ്മിഷനുകൾ) ഒക്ടോബർ 2023 പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം സർവകലാശാല വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം/ ഉത്തരക്കടലാസ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന/ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് 28-05-2024 വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

  • കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം എ  ഡിസെൻട്രലൈസഷൻ & ലോക്കൽ  ഗവെർണൻസ്, പബ്ലിക് പോളിസി & ഡെവലപ്പ്മെന്റ്, ഒക്ടോബർ 2023 (S/I-2022 അഡ്മിഷൻ), രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം എ  ഡിസെൻട്രലൈസഷൻ & ലോക്കൽ  ഗവെർണൻസ്, പബ്ലിക് പോളിസി & ഡെവലപ്പ്മെന്റ്, സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് & ഡെവലപ്പ്മെന്റ് (April 2023) പരീക്ഷാഫലം  സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ  ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം, ഉത്തരക്കടലാസ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന, പകർപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി 28-05-2024 .

 തീയതി നീട്ടി 

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/ മേഴ്‌സി ചാൻസ്), ഏപ്രിൽ 2024  പരീക്ഷകൾക്ക്  പിഴയില്ലാതെ 20.05.2024 വരെയും പിഴയോടു കൂടി 21.05.2024, 5 P.M. വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകളുടെ പ്രിന്റൗട്ട് / ഫീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്   സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി  24.05.2024.

റിസർച്ച് ഗൈഡ്ഷിപ്പ്

2023 സെപ്തംബറിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ റിസർച്ച് ഗൈഡ്ഷിപ്പിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ ന്യൂനതകൾ മൂലം രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത അപേക്ഷകർ ജൂലൈ 18 ന് മുമ്പായി ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡി ആർ സി കൺവീനറുമായോ 04972715176 എന്ന നമ്പറിൽ ഐടി സെൻ്ററുമായോ 04972715481 എന്ന നമ്പറിൽ സർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണ വിവാഹവുമായോ ബന്ധപ്പെടണം.

കോളേജ് മാറ്റം, പുന:പ്രവേശനം

സർവകലാശാലയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ആർട്സ് ആൻ്റ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ 2024 – 25 വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് കോളേജ് മാറ്റം, പുന:പ്രവേശനം എന്നിവയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററുകളിലേക്ക് പുന:പ്രവേശനം, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിൽ ത്രിവത്സര എൽ എൽ ബി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മൂന്ന്, ബി എ എൽ എൽ ബി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 3,5,7,9 സെമസ്റ്ററുകളിലേക്ക് പുന:പ്രവേശനവും അനുവദിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ മെയ് 25 നു മുമ്പായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

error: Content is protected !!