ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷത്തിന്

ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണക്കും.ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി സി പി എം ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണ

error: Content is protected !!