ശ്രീലങ്കൻ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ഇരകൾക്ക് ആദരം; കറുപ്പണിഞ്ഞ് ഈഫൽ ടവർ

ശ്രീലങ്കയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഫ്രാൻസിലെ ഈഫൽ ടവർ കറുപ്പണിഞ്ഞു. കറുപ്പണിഞ്ഞ ഈഫൽ ടവറിൻറെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം…

error: Content is protected !!