ബിഡിഎസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇന്നും തുടരും

സംസ്ഥാനത്തെ ബിഡിഎസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇന്നും തുടരും. എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ ഇന്നലെ പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. എൻആർഐ ബിഡിഎസ് സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവും.

തൊടുപുഴ അല്‍ അസർ, ഡിഎം വയനാട്, ഒറ്റപ്പാലം പി.കെ ദാസ്, വര്‍ക്കല എസ്.ആര്‍. എന്നീ കോളേജുകളിലെ 550 എം.ബിബിഎസ് സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നടന്നിട്ടില്ല. ഈ കേസിൽ ബുധനാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയും. വിധി അനുകൂലമായാൽ ഈ കോളേജുകളിലെ എംബിബഎസ് സീറ്റുകളിലേക്ക് പിന്നീട് പ്രവേശനം നടത്തും.

error: Content is protected !!