കണ്ണൂരിൽ നാളെ (04 :06 :2019 ) വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

മാടായി
മാടായി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആര്‍ സി ചര്‍ച്ച്, കോണ്‍കോഡ്, സി എസ് ഐ ചര്‍ച്ച്, യാസിന്‍പള്ളി, മുതലക്കുണ്ട്, വാടിക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (ജൂണ്‍ നാല്) രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ 11 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മട്ടന്നൂര്‍
മട്ടന്നൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഉത്തിയൂര്‍, കല്ലൂരമ്പലം, മരുതായി, കിളിയങ്ങാട് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (ജൂണ്‍ നാല്) രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ
കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചാല എച്ച് എസ് എസ്, വെള്ളൂരില്ലം, തന്നട, മായ ബസാര്‍, ഇല്ലത്ത് വളപ്പില്‍, ഹാജി മുക്ക് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (ജൂണ്‍ നാല്) രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച്  മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം
ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കോളാരി, പാങ്കുളം ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (ജൂണ്‍ നാല്) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന്  മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

error: Content is protected !!