മാര്‍ച്ച്‌ 31നു ശേഷം എസ്ബിടി ചെക്കുകള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഉൾപ്പടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ [എസ്. ബി. ഐ] ലയിച്ച അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുകൾ ഈ മാസം 31 കഴിഞ്ഞാൽ അസാധുവാകും. എസ്. ബി. ഐയിൽ ലയിച്ച ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്കിന്റെ ചെക്കുകളും മാർച്ച് 31നു ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെക്കുകൾ കൈവശമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ ചെക്ക് ബുക്കിനു അപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

പഴയ ചെക്കുകൾ മാർച്ച് 31നു ശേഷം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് എസ്. ബി. ഐ ഒരു ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, എ ടി എം എന്നിവ വഴിയും പുതിയ ചെക്ക് ബുക്കിന് അപേക്ഷിക്കാം. നേരത്തെ 2017 ഡിസംബർ 31 വരെയായിരുന്നു പഴയ ചെക്കുകളുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
ഇത് പിന്നീട് മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു. ഇനി തീയതി നീട്ടുകയില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസോസിയേറ്റ്ബാങ്കുകളുടെ ലയനത്തെ തുടർന്ന് എസ്. ബി. ഐ 1300ൽ പരം ശാഖകളുടെ ഐ. എഫ്. എസ് കോഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ചെക്കുകൾ സാധുവല്ലാതാകുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനീർ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്യാല, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റായ്പ്പൂർ എന്നീ ബാങ്കുകളാണ് എസ്. ബി. ഐ യിൽ ലയിച്ചത്. ഇവയുടെ ചെക്കുകളും 2018 മാർച്ച് 31നു ശേഷം സാധുവായിരിക്കില്ല.

error: Content is protected !!